HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trang chủ

TỔNG QUAN

I. Hướng dẫn sử dụng website Mua bán trái cây

1. Người dùng cần đăng nhập bằng tài khoản Google, hoặc Facebook, hoặc tạo tài khoản

2. Cập nhật thông tin Nhóm trái cây, Trái cây và thông tin Vựa trái cây (nếu có).

3. Nhập thông tin thống kê bán, bán hàngđặt hàng.

4. Xem và lưu trữ các thống kê.

II. Hướng dẫn xem thông tin mua của vựa

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ MÀN HÌNH

Thêm nhóm
Hình: Thêm nhóm trái cây
Bạn cần nhập nhóm trái cây trước khi loại trái cây.
Ví dụ: Để mua bán cam, ta thường chia làm ba loại lớn là: Cam đóng, Cam lỡCam nước.
+ Trong loại Cam đóng được phân ra làm ba loại là: Cơi lớn, Cơi lớn 3Cơi nhỏ.
+ Trong loại Cam lỡ được phân ra làm bốn loại là: Cơi lớn, Cơi lớn 3, Cơi nhỏPhì lớn.
+ Trong loại Cam nước được phân ra làm bảy loại là: Cơi lớn, Cơi nhỏ, Phì lớn, Phì nhỏ, Sồ lớn, Sồ nhỏĐóng lớn.
Vậy, đầu tiên bạn cần vào màn hình này để nhập: Cam đóng, Cam lỡCam nước - sau đó nhập 14 phân loại mua bán, được hướng dẫn ngay bên dưới.

Thêm trái cây
Hình: Thêm trái cây
Đây là bước thứ hai: Nhập các thể loại trái cây dùng mua bán và thống kê - 14 phân loại của cam như ví dụ trên.
Nhập tên loại và chọn nhóm (đã tạo ở bước 1) sau đó nhắp chuột vào nút "Thêm". Danh sách các loại trái cây sẽ xuất hiện bên dưới (kèm với tên nhóm trái cây).

Nhập thống kê
Hình: Nhập thống kê từng ngày
Bạn dùng màn hình này để nhập thống kê mua bán trong ngày. Bạn có thể chọn lại ngày khác để nhập thống kê.
Bạn cần nhập thống kê từng ngày, để thống kê trong một khoảng thời gian bất kỳ (thống kê, kết sổ ở màn hình ngay bên dưới).
Dùng các phím mũi tên trái (←), phải (→), lên (↑), xuống(↓), hoặc Enter, Tab, Shift+Tab để di chuyển giữa các ô nhập.

Nhập thống kê
Hình: Thống kê bán
Chọn khoảng thời gian cần xem thống kê (từ ngày đến ngày).
Nhắp chuột vào nút "Xem thống kê" để xem, nhắp nút "Lưu thống kê" để lưu các số liệu tổng cộng của thống kê. Thống kê lưu mới nhất sẽ hiển thị trên cùng.
Chức năng "Lưu thống kê" thường được dùng để kết sổ mua bán và đánh dấu kết sổ.

Bán hàng
Hình: Bán trái cây
Đây là màn hình dùng bán trái cây, bạn nhập tên khách mua (không nhập hệ thống sẽ tự tạo), nhắp chuột vào "Tạo mới", kế đến chọn trái cây, hình thức bán, nhập số lượng, đơn giá và nhấp vào nút "Thêm".

II. Hướng dẫn xem thông tin mua của vựa (có cài đặt phần mềm Quản lý Vựa trái cây)

Để xem thông tin mua, đầu tiên bạn vào website tạo vựa trái cây, sau đó lấy mã bảo mật upload dữ liệu từ vựa vừa tạo, nhập vào chương trình QL VTC.
Khi đó, bạn có thể xem thống kê mua qua mạng.

Chức năng
Hình: Chức năng
Bạn vào chức năng chọn xem thống kê mua. Chọn tiếp Vựa trái cây (hình dưới).

Tạo vựa trái cây và mã bảo mật upload dữ liệu
Hình: Danh sách Vựa trái cây của bạn
Nhập tên vựa và kích hoạt nút "Thêm" để tạo. Lấy mã bảo mật upload dữ liệu, đưa vào chương trình Quản lý Vựa trái cây (bên dưới).

Nhập mã bảo mật vào chương trình QL VTC
Hình: Nhập mã bảo mật upload dữ liệu vào chương trình

Xem thống kê chương trình QL VTC
Hình: Xem dữ liệu mua

Ghi chú: Bạn có thể trao đổi, hỏi đáp tại Diễn đàn Mua bán trái cây.