TRÁI CÂY ĐƯỢC MUA NHIỀU NHẤT

DXI
DXI
Thương hiệu: V. Hiếu
Giá: 33,000 đ/kg
Giá: 60,000 đ/trái
Giá: 550,000 đ/thùng
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Sành đại mặt
Sành đại mặt
Thương hiệu: Thông
Giá: 45,000 đ/kg
Giá: 8,000 đ/trái
Giá: 800,000 đ/thùng
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Sầu riêng ri 6
Thương hiệu: Sầu riêng Long Khánh
Giá: 55,000 đ/kg
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Nhãn Hưng Yên
Thương hiệu: Nhãn Hưng Yên
Giá: 18 đ/kg
Giá: 500,000 đ/thùng
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Bưởi Diễn
Bưởi Diễn
Thương hiệu: Xanh Hà
Giá: 35,000 đ/trái
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Dừa sáp Cầu Kè
Thương hiệu: Aloduasap
Giá: 150 đ/trái
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Đặt biệt I
Đặt biệt I
Thương hiệu: V. Hiếu
Giá: 35,000 đ/kg
Giá: 75,000 đ/trái
Giá: 1,000,000 đ/thùng
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Đặt biệt II
Đặt biệt II
Thương hiệu: V. Hiếu
Giá: 35,000 đ/kg
Giá: 68,000 đ/trái
Giá: 700,000 đ/thùng
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Tuyển 1
Thương hiệu: V. Hiếu
Giá: 200,000 đ/thùng
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Xồ cơi (2)
Xồ cơi (2)
Thương hiệu: V. Hiếu
Giá: 450,000 đ/thùng
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Xồ cơi (1)
Xồ cơi (1)
Thương hiệu: V. Hiếu
Giá: 22,000 đ/kg
Giá: 870,000 đ/thùng
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
II(24)
II(24)
Thương hiệu: V. Hiếu
Giá: 32,000 đ/kg
Giá: 12,000 đ/trái
Giá: 300,000 đ/thùng
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
III
III
Thương hiệu: V. Hiếu
Giá: 14,000 đ/kg
Giá: 320,000 đ/thùng
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
II
II
Thương hiệu: V. Hiếu
Giá: 22,000 đ/kg
Giá: 350,000 đ/thùng
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
DXII
DXII
Thương hiệu: V. Hiếu
Giá: 35,000 đ/kg
Giá: 650,000 đ/thùng
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Tuyển 2
Thương hiệu: V. Hiếu
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Buoi trung
Thương hiệu: Trái cây 479
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Buoi vắt
Thương hiệu: Trái cây 479
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Nhất lưới
Thương hiệu: Trái cây 479
Chi tiết...
Đặt hàng Đặt hàng
Trang   1  |  2
QUẢNG CÁO TRÊN MUA BÁN TRÁI CÂY ĐỂ TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
©2008 - 2016 Mua bán trái cây
Website: http://muabantraicay.com
Yahoo ID: muabantraicay@yahoo.com
Đăng ký và giới thiệu Vựa trái cây
Mua bán trái cây trực tuyến
Hotline: 0985 590 598