Vựa trái cây Thiên Huỳnh

THÔNG TIN VỀ VỰA TRÁI CÂY
Tên vựa trái cây: Vựa trái cây Thiên Huỳnh
Thương hiệu: V. Hoàng
Hình: Văn Hoàng
Người đại diện: Văn Hoàng
Điện thoại: 0983 03 77 99
Địa chỉ: Bến Tre
Email liên hệ: anvo1980@yahoo.com
Website: http://vanhoang.com.vn/
Ghi chú khác: Chuyên mua bán bưởi da xanh.
QUẢNG CÁO TRÊN MUA BÁN TRÁI CÂY ĐỂ TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
©2008 - 2016 Mua bán trái cây
Website: http://muabantraicay.com
Yahoo ID: muabantraicay@yahoo.com
Đăng ký và giới thiệu Vựa trái cây
Mua bán trái cây trực tuyến
Hotline: 0985 590 598