Sầu riêng nông sản Ny Nguyễn

THÔNG TIN VỀ VỰA TRÁI CÂY
Tên vựa trái cây: Sầu riêng nông sản Ny Nguyễn
Thương hiệu: Sầu riêng Long Khánh
Hình: Ny Nguyễn
Người đại diện: Ny Nguyễn
Điện thoại: 0972986512
Địa chỉ: Quốc lộ 56, Cẩm Mỹ, Long Khánh, Đồng Nai
Email liên hệ: sảuienglongkhanh@gmail.com
Website: https://traicaylongkhanh.net
Ghi chú khác: Chuyên cung cấp sỉ và lẻ sầu riêng ri 6, sầu riêng Thái Lan, chôm chôm, bơ, măng cụt, chuối và các loại trái cây nông sản vùng đất Long Khánh
TRÁI CÂY CỦA VỰA
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Sầu riêng ri 6 Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:55,000đ/kg
Giá bán thùng:đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:24/08/2021 15:32:10
Mô tả:
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Sầu riêng thái lan Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:
Mô tả:
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Chôm chôm thái Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:
Mô tả:
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Chôm chôm nhãn Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:
Mô tả:
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Bơ 034 Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:
Mô tả:
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Bơ booth Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:
Mô tả:
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Bơ sáp Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:
Mô tả:
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Chuối laba Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:
Mô tả:
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Chuối sứ Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:
Mô tả:
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Măng cụt Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:
Mô tả:
QUẢNG CÁO TRÊN MUA BÁN TRÁI CÂY ĐỂ TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
©2008 - 2016 Mua bán trái cây
Website: http://muabantraicay.com
Yahoo ID: muabantraicay@yahoo.com
Đăng ký và giới thiệu Vựa trái cây
Mua bán trái cây trực tuyến
Hotline: 0985 590 598