Sầu Riêng Long Khánh

THÔNG TIN VỀ VỰA TRÁI CÂY
Tên vựa trái cây: Sầu Riêng Long Khánh
Thương hiệu: Tự Đức
Hình: Huỳnh Lâm Đức
Người đại diện: Huỳnh Lâm Đức
Điện thoại: 01283688689
Địa chỉ: Bình Dương
Email liên hệ: acthandielove@gmail.com
Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000044151
Ghi chú khác: Chuyên ung cấp sĩ và lẻ sầu riêng cho khu vực Bình Dương và các Quận lân cận
QUẢNG CÁO TRÊN MUA BÁN TRÁI CÂY ĐỂ TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
©2008 - 2016 Mua bán trái cây
Website: http://muabantraicay.com
Yahoo ID: muabantraicay@yahoo.com
Đăng ký và giới thiệu Vựa trái cây
Mua bán trái cây trực tuyến
Hotline: 0985 590 598