Vựa trái cây Hoàng Văn Hiếu

THÔNG TIN VỀ VỰA TRÁI CÂY
Tên vựa trái cây: Vựa trái cây Hoàng Văn Hiếu
Thương hiệu: V. Hiếu
Hình: Văn Hiếu
Người đại diện: Văn Hiếu
Điện thoại: 0983 947788
Địa chỉ: Bến Tre
Email liên hệ: anvo1980@gmail.com
Website: http://muabantraicay.com
Ghi chú khác: Chuyên mua bán bưởi da xanh.
TRÁI CÂY CỦA VỰA
Đặt biệt I
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Đặt biệt I Mua
Tr.lượng thùng:24kg
Số quả/thùng:12quả
Giá bán kg:35,000đ/kg
Giá bán thùng:1,000,000đ/thùng
Giá bán quả:75,000đ/quả
Cập nhật giá:01/12/2013 19:07:07
Mô tả:Đây là loại bưởi nhất, da sáng, chất lượng quả tốt, trọng lượng nặng từ 1.7 kg trở lên. Quả bưởi không lép, không sẹo, vỏ không dày, không bộp và không bị dập.
Đặt biệt II
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Đặt biệt II Mua
Tr.lượng thùng:19kg
Số quả/thùng:12quả
Giá bán kg:35,000đ/kg
Giá bán thùng:700,000đ/thùng
Giá bán quả:68,000đ/quả
Cập nhật giá:01/12/2013 19:05:27
Mô tả:Đây là loại bưởi nhất, da sáng, chất lượng quả tốt, trọng lượng nặng từ 1.4 kg đến 1.7 kg. Quả bưởi không lép, không sẹo, vỏ không dày, không bộp và không bị dập.
DXI
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:DXI Mua
Tr.lượng thùng:16kg
Số quả/thùng:12quả
Giá bán kg:33,000đ/kg
Giá bán thùng:550,000đ/thùng
Giá bán quả:60,000đ/quả
Cập nhật giá:01/12/2013 19:11:31
Mô tả:Đây là loại bưởi nhất, da sáng, chất lượng quả tốt, trọng lượng nặng từ 1.2 kg đến 1.4 kg. Quả bưởi không lép, không sẹo, vỏ không dày, không bộp và không bị dập.
DXII
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:DXII Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:35,000đ/kg
Giá bán thùng:650,000đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:24/10/2013 20:51:48
Mô tả:
II
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:II Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:22,000đ/kg
Giá bán thùng:350,000đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:27/10/2013 06:26:24
Mô tả:
III
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:III Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:14,000đ/kg
Giá bán thùng:320,000đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:27/10/2013 07:51:50
Mô tả:
II(24)
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:II(24) Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:32,000đ/kg
Giá bán thùng:300,000đ/thùng
Giá bán quả:12,000đ/quả
Cập nhật giá:27/10/2013 07:52:01
Mô tả:
Xồ cơi (1)
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Xồ cơi (1) Mua
Tr.lượng thùng:36kg
Số quả/thùng:18quả
Giá bán kg:22,000đ/kg
Giá bán thùng:870,000đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:27/10/2013 07:52:37
Mô tả:Bưởi nhì, trọng lượng trung bình 2kg/trái.
Xồ cơi (2)
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Xồ cơi (2) Mua
Tr.lượng thùng:24kg
Số quả/thùng:18quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:450,000đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:27/10/2013 07:52:46
Mô tả:Loại bưởi nhì có trọng lượng từ 1.4 kg
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Tuyển 1 Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:200,000đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:27/10/2013 07:52:56
Mô tả:
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Tuyển 2 Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:
Mô tả:
QUẢNG CÁO TRÊN MUA BÁN TRÁI CÂY ĐỂ TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
©2008 - 2016 Mua bán trái cây
Website: http://muabantraicay.com
Yahoo ID: muabantraicay@yahoo.com
Đăng ký và giới thiệu Vựa trái cây
Mua bán trái cây trực tuyến
Hotline: 0985 590 598