Vựa trái cây Xuân Hòa

THÔNG TIN VỀ VỰA TRÁI CÂY
Tên vựa trái cây: Vựa trái cây Xuân Hòa
Thương hiệu: Thông
Hình: Lê Thông
Người đại diện: Lê Thông
Điện thoại: 0753 705 999
Địa chỉ: Xuân Hòa - Kế Sách - Sóc Trăng
Email liên hệ: mail@lethong.com.vn
Website: http://lethong.com.vn
Ghi chú khác: Chuyên mua bán trái cây
TRÁI CÂY CỦA VỰA
Sành đại mặt
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Sành đại mặt Mua
Tr.lượng thùng:44kg
Số quả/thùng:100quả
Giá bán kg:45,000đ/kg
Giá bán thùng:800,000đ/thùng
Giá bán quả:8,000đ/quả
Cập nhật giá:01/12/2013 19:25:47
Mô tả:Cam loại nhất, trái khoảng 0.4kg, da sáng, vỏ mỏng.
Đặt hàng Đặt hàng
Tên trái cây:Cơi lớn Mua
Tr.lượng thùng:kg
Số quả/thùng:quả
Giá bán kg:đ/kg
Giá bán thùng:đ/thùng
Giá bán quả:đ/quả
Cập nhật giá:
Mô tả:
QUẢNG CÁO TRÊN MUA BÁN TRÁI CÂY ĐỂ TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
©2008 - 2016 Mua bán trái cây
Website: http://muabantraicay.com
Yahoo ID: muabantraicay@yahoo.com
Đăng ký và giới thiệu Vựa trái cây
Mua bán trái cây trực tuyến
Hotline: 0985 590 598